Aanmelding Kinderen Maken Muziek 3 geopend!
We zoeken nieuwe initiatieven die kinderen gezamenlijk muziek leren maken. Het programma stelt vanaf september 2015 aan 25 nieuwe initiatieven een financiële bijdrage. Aanvragen kan tot 29 maart.

 

aanvragen

Vanaf september 2015 geven het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie opnieuw maximaal 25 initiatieven de kans deel te nemen aan Kinderen Maken Muziek. Organisaties die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen tot 29 maart 2015 een aanvraag indienen.

 

Kinderen Maken Muziek
In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Prinses Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Doel van het programma is een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie en aan het stimuleren van actief burgerschap. Dit wordt onder andere bereikt doordat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek gaan maken. De beleving van het kind en het plezier van samen muziek maken staan hierbij centraal. Financiële en inhoudelijke ondersteuning De komende twee jaar kunnen er maximaal 25 initiatieven deelnemen aan Kinderen Maken Muziek. De maximale bijdrage voor het eerste projectjaar (schooljaar 2015/16) is € 30.000,= en voor het tweede projectjaar (schooljaar 2016/17) € 20.000,=. Naast deze financiële bijdragen kunnen de geselecteerde initiatieven rekenen op inhoudelijke ondersteuning door middel van uitwisselingsbijeenkomsten, individuele begeleiding en netwerkvorming.

 

Projectvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deelname aan Kinderen Maken Muziek dient een project te voldoen aan de volgende voorwaarden.

 

- Gedurende de tweejarige projectperiode dient het project in totaal minimaal 100 kinderen te bereiken in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Hiervan heeft minimaal de helft nog niet eerder een instrument bespeeld.

 

- De deelnemende kinderen krijgen minimaal 6 maanden lang wekelijks instrumentale les in groepsverband.

 

- Initiatiefnemers werken samen met meer partijen in de lokale samenleving.

 

- Uit het dekkingsplan blijkt dat er sprake is van cofinanciering door een derde partij en een eigen bijdrage van de aanvragende partij naar draagvlak.

 

Lees hier de volledige beschrijving (incl. voorwaarden en uitgangspunten) van het programma Kinderen Maken Muziek

 

Beoordelingscriteria
Als het project voldoet aan de voorwaarden wordt het voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Bij de beoordeling van de projectplannen wordt gekeken naar de volgende criteria:

 

- versterking muziekeducatie;

- bevordering sociale cohesie en actief burgerschap;

- duurzaam karakter.

 

Procedure
Aanvragen kan tot 29 maart 2015. U vindt hier het Aanvraagformulier Kinderen Maken Muziek. Bij uw aanvraag hoort ook een passende modelbegroting. Projecten die door de eerste selectie komen worden uitgenodigd voor een interview in april/mei. De definitieve selectie maken we medio juni bekend.

 

Downloads

Programmabeschrijving Kinderen Maken Muziek
Aanvraagformulier Kinderen Maken Muziek

 

Meer weten?
Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op met:

• Oranje Fonds - de heer Timo Hendrikx: timo.hendrikx@oranjefonds.nl of tel. 030 2339317 (werkdagen: ma, di, do en vr)

• Fonds voor Cultuurparticipatie – mevrouw Julia Terlunen: j.terlunen@cultuurparticipatie.nl of tel. 030 2336030 (werkdagen: ma, di, do, vr)

 

projecten

Voor het schooljaar 2013-2014 doen de volgende 30 initiatieven mee.

 

Organisatie Projectnaam Plaats
Stichting Deinum / De Rijdende Popschool  De rijdende popschool breidt uit GAMERWOLDE
Koninklijk Erkende Muziekvereniging Volharding Steenbergen  Spelenderwijs STEENBERGEN 
SPOM  Muzikaal West Maas en Waal  HORSSEN
Muziekvereniging KABAAL! Beatlife! 's-GRAVENZANDE 
HART Haarlem  Ieder kind een instrument HAARLEM 
Harmonie De Goede Hoop  Muziek is cool  AARLE-RIXTEL
Mariaschool  Muziek in het dorp  VASSE
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria  KOMM Stichtse Vecht TIENHOVEN 
Utrechts centrum voor de Kunsten  Muziekroute naar het Muziekpaleis  UTRECHT
Muziekgezelschap Triton  Power Play  WARFFUM
Ritmyk-Sintrum foar Keunst yn Fryslân orkestSPUL! SNEEK 
Stg. Leerorkest Groningen  Leerorkest Groningen  BOLSWARD
FundashonPlataforma Kultural

Musika ta Konta na Boneiru

KRALENDIJK
Harmonievereniging De Bazuin Muziek in west UTRECHT
Het Musiater Muzikale veldtocht ZEVENAAR 
Koninklijke Harmonie  Crash Alive!!! WASPIK 
Stg. Kunstbedrijf Arnhem  Met de Muziek Mee ARNHEM 
Centrum voor de Kunsten Beverwijk Para Kinderen  Maken Muziek  BEVERWIJK
Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht  “De Mestreechter jäög tröät keuninklik”  MAASTRICHT
De Muziekschool Twente Super Symphonic Leerorkest Enschede  ENSCHEDE
Stichting Meeldraad Geef Het Door HEERLEN 
Stg. Kristal samen Leven  Samen Muziek maken in het Kristal  APELDOORN
Stichting Trias Muziekmakers in Rijswijk  RIJSWIJK 
CQ Centrum voor de Kunsten  De Muziekbron  EMMEN 
Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo Same Traote is leuk VENLO
Stg. Jeugd en Jongeren Holland-Rijnland Een gevoelige snaar  LEIDEN 
Stg. Jeugdwerk Zuidplas  De Zuidplas Parade NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid  World Music Child AMSTERDAM 
Stg. Cultureel Centrum Curacao  Promé paso den muzik  CURAÇAO
Fryske Blaasakademy Muziek werven in de Stellingwerven! NOORDWOLDE

Download

Download hier de korte omschrijvingen van alle deelnemende projecten aan Kinderen Maken Muziek 2013/2014.

Voorgaande editie

Download de pdf met korte omschrijvingen van de deelnemende projecten van 2012

 

 

steun ons

 

Voor veel kinderen is een instrument leren spelen niet vanzelfsprekend. Dat is jammer! Muziek maken geeft een enorme voldoening. Bovendien blijkt uit onderzoek dat musiceren goed is voor de ontwikkeling van samenwerken, communicatie en andere algemene vaardigheden van kinderen.

 

Steun Kinderen Maken Muziek met een eenmalige gift

 

Samen musiceren
Met Kinderen Maken Muziek stimuleren we dat er méér kinderen een instrument leren spelen. Maar we leggen de lat nog hoger. In tegenstelling tot gangbare methodes, leren ze namelijk direct in een groepje musiceren. Dat stimuleert én leidt tot allerlei verrassende combinaties en uitwisselingen.

 

Helpt u mee?
Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. Niet alleen voor de instrumenten maar ook voor het begeleiden van de kinderen bij het leren kennen van hun instrument, noten en samenspelen. Iedere gift is welkom en wordt 100% besteed aan dit doel. U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL70INGB0000888444, t.n.v. Stichting Oranje Fonds te Utrecht, onder vermelding van ‘Kinderen Maken Muziek’

U kunt ook online doneren via onze website

achtergrond

 

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Doel van het programma is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Daarnaast staan het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van actief burgerschap centraal bij Kinderen Maken Muziek.

 

Op 6 juni 2012 speelden speelden 3100 kinderen een gezamenlijk concert voor de Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Koningin Máxima lanceerde Kinderen Maken Muziek op haar 40e verjaardag in 2011. Na afloop van het concert maakte zij bekend dat Kinderen Maken Muziek ook de komende drie jaar door gaat. Zo krijgen zoveel mogelijk kinderen een kans om een muziekinstrument te leren spelen.

 

partners

 

Kinderen maken Muziek is een initiatief van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds. Samen met diverse andere fondsen en organisaties hebben zij het programma vormgegeven.

 

Het Oranje Fonds
Per jaar besteedt het Oranje Fonds zo’n € 32 miljoen aan initiatieven en organisaties die de samenhang tussen groepen mensen bevordert. Daarnaast organiseert het Fonds campagnes waaronder Burendag en NLdoet. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie
Dit fonds ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.
 

Skanfonds
Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert.

 

contact

Kinderen maken Muziek
Postadres: Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
Bezoekadres: Maliebaan 18 - 3581 CP Utrecht
Telefoon: 030 6564524 (van 9.00 tot 17.00 uur)
Fax: 030 6562204
E-mail (algemeen): info@kinderenmakenmuziek.nl

 

Meer weten?
Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op met:

 

• Het Oranje Fonds - de heer Timo Hendrikx: timo.hendrikx@oranjefonds.nl of tel.
030 2339317 (werkdagen: ma, di, do en vr)

• Fonds voor Cultuurparticipatie – mevrouw Julia Terlunen: j.terlunen@cultuurparticipatie.nl of tel. 030 2336030 (werkdagen: ma, di, do, vr)

veelgestelde vragen

Vragen over het programma Kinderen maken Muziek

Hoeveel projecten worden er ondersteund via Kinderen Maken Muziek?

In de komende editie vanaf september 2015 worden 25 initiatieven ondersteund.

Welke rol speelt Koningin Máxima in het programma?

De Koningin is initiatiefneemster en zal de ontwikkelingen met meer dan gemiddelde belangstelling volgen, maar heeft geen inhoudelijke rol in de uitvoering van de regeling.

Waarom kiest Koningin Máxima juist voor muziek?

Koningin Máxima benadrukte in haar toespraak dat muziek zorgt voor plezier en ontwikkelingskansen bij kinderen. Tijdens haar bezoeken bij organisaties in het hele land zag ze dat plezier naar voren komen. Bijvoorbeeld bij het Leerorkest uit Amsterdam, waar basisschoolleerlingen in een orkest een muziekinstrument leren spelen. Ze gunt ieder kind dit plezier en de voldoening die het samen spelen met zich meebrengt.

Waarom is muziek maken zo belangrijk voor kinderen?

Muziek maken zorgt ook voor de ontwikkeling van andere competenties. Onderzoek naar het effect van musiceren toont aan dat muziek maken een positieve invloed heeft op iemands stemming en op de verbeeldingskracht. Het verbetert met name het abstractievermogen en het analytisch denken. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Gaat het bij Kinderen maken Muziek alleen over klassieke muziek?

De keuze van muziekstijlen laten we geheel vrij dus het maakt niet uit of u klassiek, jazz of pop speelt. Belangrijk is dat de kinderen een muziekinstrument leren bespelen. Ook in de keuze van instrumenten bent u geheel vrij of het nu gaat om modern of traditionele instrumenten.

Ik heb een bestaande muziekmethodiek kan ik iets voor u betekenen?

Wij raden u aan contact op te nemen met een lokaal muziekproject zodat u eventueel samen een aanvraag kunt indienen. U kunt ook contact opnemen met de landelijke kenniswebsite www.orkestindeklas.nl. Deze website richt zich op alle initiatieven in het land die instrumentaal muziekonderwijs aanbieden op de basisschool. Of kijk op de website van het kennisinstituut LKCA voor veel informatie over muziekmethodes.: www.lkca.nl.

Ik ben muziekdocent en ik zou graag mee willen werken aan dit programma.

Wij raden u aan contact op te nemen met een bestaand initiatief en/of kunstinstelling in uw regio. Misschien kunt u samen met hen een aanvraag indienen. Of u kunt uw diensten aanbieden aan hun muziekinitiatief.

 

Vragen over deelname aan het programma

Wat voor projecten kunnen een aanvraag indienen?

De deelnemers zijn organisaties (stichtingen en verenigingen) zonder winstoogmerk die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in Nederland, zoals amateurverenigingen, welzijnsinstellingen, kunstencentra, etc. De uitvoering gebeurt lokaal en kan een samenwerking zijn tussen muziekschool of centrum voor kunsten, gemeente, basisscholen, lokaal of regionaal orkest (symfonie, harmonie etc) en vrijwilligersorganisaties. Aanvragen vanuit een overheidsinstelling komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Kan een project naast de bijdrage uit Kinderen Maken Muziek meerdere financiers benaderen?

Ja, dat is zelfs een subsidieverplichting. U project moet door meerdere partijen gefinancierd worden. Naast uw eigen bijdrage, de bijdragen vanuit Kinderen Maken Muziek en de bijdrage(n) van uw partnerinstelling(en) kunt u op zoek gaan naar externe financiers.
 

Overige vragen

 

Ik heb nog een muziekinstrument in de aanbieding. Kan ik deze aan het programma schenken?

De musical Waanzinnig gedroomd zamelt op dit moment gebruikte instrumenten in. Kijk op www.waanzinniggedroomd.nlvoor meer informatie.

Kan ik ook financiering aanvragen voor de muziekles van mijn kind?

Het nieuwe programma van het Oranje Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op groepen kinderen dus niet om individuele muziekles. Hiervoor kunt u terecht bij het Jeugdcultuurfonds of bij uw gemeente.

Kunt u mij helpen aan een persbericht over Kinderen maken Muziek?

Voor vragen over publiciteit kunt u e-mailen naar info@kinderenmakenmuziek.nl.

disclaimer

 

 

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.
 

Deze website is ontworpen en ontwikkeld door ICATT interactive media.

Aanmelden Nieuwsbrief Kinderen Maken Muziek

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de digitale nieuwsbrief Kinderen Maken Muziek.
 

No front page content has been created yet.